Generalforsamling, Odder Håndbold, tirsdag d. 30.05.2017

Referat:

17 fremmødte, udover bestyrelsen: Jørn Bonde, Tina W. Nielsen, Jane Jørgensen, Birgitte B. Sørensen og Jeanette Lundby.

1. Valg af stemmetællere. Berit Bie og Ann Katholm.

2.   2. Valg af dirigent. Anders Katholm. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i Odder Avis d. 10.05.

3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, ved formanden Jørn.  

Vi har igen i år fået hjælp af vores klub-sponsorer Kvickly, Sportsmaster og Spektrum, som har hjulpet godt til vores økonomi. Samt har Breinholt sponseret vores 2 divisions damer. 

Håndboldskolen blev, med 110 unge mennesker, som vanligt en succes godt anført af Pia Kjær og hendes trofaste hjælpere. Den kommende Håndboldskole i uge 26, tegner til samme succes.

Vi har været til julestævner og Morsø Påskestævne. 

Opsummering, det har været et godt, hårdt år med mange glade håndboldspiller og et medlemstal, der nærmest er uændret, 375 medlemmer. Det er ret godt i en by, med rigtig mange og gode foreninger der kæmper om medlemmernes gunst.

Til slut kan jeg fortælle at næste sæson ser ud til, at vi for første gang i mange år har hold fra mini til herre senior i alle rækker.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år ved kasserer Jeanette.
Der blev uddelt årsregnskaber, som blev gennemgået.
 
5. Fastlæggelse af kontingent. Ved Jeanette:
Nedenstående forslag blev stemt om - og vedtaget:

U9 spillere (sidste år som mini), får ekstra træning efter jul og deltager i turnering, og de stiger med 100 kr.

Øvrige hold/årgange fortsætter med uændret kontingent. Dog med undtagelse af serie 3 damer og herrer, som kun spiller kampe (de har ikke træning). Kontingent ændres således at det skal være 800 kr., for både herrer og dame holdet.

6. Behandling af evt. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringerDer er ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.

Der skulle vælges 4 personer for 2 år og de valgte er: Jeanette Lundby, Gitte Morbjerg, Carsten Knudsen og André Ranfort. Tillykke med valget.

8. Valg af suppleanter jf. § 9.
De valgte blev: Line Lomholt, Kirstine (Kisser) Jensen og Anette Nørgaard. Tillykke med valget.
 
Bestyrelsen ønsker meget gerne hjælp fra dem som har budt sig ind, i forhold til de mange opgaver der ligger.
Der skal etableres div. udvalg, som folk kan byde sig ind på. Dette har ligget i støbeskeen længe.

9. Valg af revisor jf. § 14.

Janni Nielsen og Kirsten Gormsen vil gerne stille op. Disse vælges.

10. Eventuel.

Diverse spørgsmål fra de fremmødte.  

Der søges en person som kan opdatere hjemmesiden, Facebook og Instagram - så hvis man kender nogen?? Dette prioriteres rigtig højt i kommende sæson.

 
ref. LH 
 
 *****************************************************
 
 


Ved tilmelding og betaling til hold, skal der betales via KlubModul, hvor man vælger rette årgang. Se under "Hold tilmelding".
Jer, som allerede er oprettet på KlubModul, vigtigt at I får opdateret jeres profil med korrekt mailadresse, da der ofte sendes beskeder ud til spillere og forældre via denne KlubModul.
 
 
 
 

   
Miniafdelingen er for børn fra årgang 2008 - skal spille på stor bane efter jul
2009 - træner på minibaner
2010/11 træner på minibaner
 
Vores FORÆLDRE/Barn-hold kl. 9.00-10.00 i hal 1
Dette er fra børn fra 3 år og op til de er klar til at træne uden at mor/far er med på banen....
 
                                                   Hvis der er spørgsmål til ovenstående så er I meget velkommen til kontakte Pia Kjær på 2022 3419
                                                        eller odderhaandbold.pk@com eller Rene Sørensen på 6161 0374 - oddermini@gmail.com 
 
 


Mandag d. 30. maj blev der afholdt Generalforsamling og den nye bestyrelse er som følger:

Formand: Jørn Bonde, Næstformand: Anders Katholm, kasserer: Jeanette Lundby, Jane L. Jørgensen, Birte Jensen, Kirsten Gormsen og Tina J. Nielsen.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses under "fanen": Referater. 
 
 

Seneste nyheder

Kommende begivenheder