Velkommen til Odder Håndbold og sæsonen 2017/2018.

 
Vi er allerede i gang - velkommen til både nye og gamle spillere.
Kom og vær med – du kan prøve kræfter med håndbolden de første tre gange, før du skal betale kontingent.
Hvis du er ny, og har brug for oplysninger om træning, træningstider med mere, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.
De kan svare på rigtig meget. 

Ved tilmelding og betaling til hold, skal du betale via denne hjemmeside. Du skal være opmærksom på at vælge den rette årgang.
Se under "Holdtilmelding" herover.
 
Til jer, som allerede er oprettet: Det er vigtigt, at I får opdateret jeres profil med især korrekt mailadresse, da vi ofte sender beskeder ud til spillere og forældre via hjemmesiden her. Vi sidder altså ikke og tjekker hver enkelt mailadresse. 
Så hvis du aldrig hører fra os, skyldes det måske, at du har givet os en forkert mailadresse. Tjek det lige ud. Tak. 

 

 *****************************************************
 
Generalforsamling, Odder Håndbold, tirsdag d. 30.05.2017

Referat:

17 fremmødte, udover bestyrelsen: Jørn Bonde, Tina W. Nielsen, Jane Jørgensen, Birgitte B. Sørensen og Jeanette Lundby.

1. Valg af stemmetællere. Berit Bie og Ann Katholm.

2.   2. Valg af dirigent. Anders Katholm. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt i Odder Avis d. 10.05.

3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, ved formanden Jørn.  

Vi har igen i år fået hjælp af vores klub-sponsorer Kvickly, Sportsmaster og Spektrum, som har hjulpet godt til vores økonomi. Samt har Breinholt sponseret vores 2. divisions damer. 

Håndboldskolen blev, med 110 unge mennesker, som vanligt en succes godt anført af Pia Kjær og hendes trofaste hjælpere. Den kommende Håndboldskole i uge 26, tegner til samme succes.

Vi har været til julestævner og Morsø Påskestævne. 

Opsummering, det har været et godt, hårdt år med mange glade håndboldspiller og et medlemstal, der nærmest er uændret, 375 medlemmer. Det er ret godt i en by, med rigtig mange og gode foreninger der kæmper om medlemmernes gunst.

Til slut kan jeg fortælle at næste sæson ser ud til, at vi for første gang i mange år har hold fra mini til herre senior i alle rækker.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år ved kasserer Jeanette.
Der blev uddelt årsregnskaber, som blev gennemgået.
 
5. Fastlæggelse af kontingent. Ved Jeanette:
Nedenstående forslag blev stemt om - og vedtaget:

U9 spillere (sidste år som mini), får ekstra træning efter jul og deltager i turnering, og de stiger med 100 kr.

Øvrige hold/årgange fortsætter med uændret kontingent. Dog med undtagelse af serie 3 damer og herrer, som kun spiller kampe (de har ikke træning). Kontingent ændres således at det skal være 800 kr., for både herrer og dame holdet.

6. Behandling af evt. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringerDer er ikke indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.

Der skulle vælges 4 personer for 2 år og de valgte er: Jeanette Lundby, Gitte Morbjerg, Carsten Knudsen og André Ranfort. Tillykke med valget.

8. Valg af suppleanter jf. § 9.
De valgte blev: Line Lomholt, Kirstine (Kisser) Jensen og Anette Nørgaard. Tillykke med valget.
 
Bestyrelsen ønsker meget gerne hjælp fra dem som har budt sig ind, i forhold til de mange opgaver der ligger.
Der skal etableres div. udvalg, som folk kan byde sig ind på. Dette har ligget i støbeskeen længe.

9. Valg af revisor jf. § 14.

Janni Nielsen og Kirsten Gormsen vil gerne stille op. Disse vælges.

10. Eventuel.

Diverse spørgsmål fra de fremmødte.  

Der søges en person som kan opdatere hjemmesiden, Facebook og Instagram - så hvis man kender nogen?? Dette prioriteres rigtig højt i kommende sæson.

 
ref. LH 
 
 *****************************************************