Den blå tråd, U-10

Målsætning og DEN BLÅ TRÅD for Odder Håndbold

Trænermanual:

Indledning:

Klubben har besluttet at der skal være en blå tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i Odder Håndbold - og derfor skal der forefindes en trænermanual, der kan bruges som ledetråd for

trænerne i Odder Håndbold.

Manualen dækker hold med børn i alderen fra 5-6 år til og med 18 år.

Den skal opfattes som et opslagsværk, hvor trænere kan se, hvad der lægges vægt på i de forskellige

aldersgrupper. Manualen skal opfattes som hjælpeværktøj ved tilrettelægningen af træningen.

 

 

 U10 – Lilleput

 

Generelt

De fleste børn i alderen 8-10 år er meget motiverede med hensyn til at

-          Lære noget mere

-          Blive gode til noget

-          Afprøve egne evner

-          Løse opgaver

-          Beslutte sig

-          Deltage i konkurrencer

-          Indgå i fællesskab og kammeratskab

-          Lege

 

Perioden fra 8-10 år er derfor den motoriske ”guldalder”, hvor udviklingen er tekniske færdigheder er optimal.

 

Træneren:

Du er en meget vigtig person for spillerne. De ser op til dig og vil gerne efterligne dig.

Husk           

-          være åben, positiv og konsekvent

-          sætte rimelige rammer

-          være velforberedt

-          ikke lade sig tyrannisere

-          alle på hvert niveau skal have mulighed for at forbedre sig

Du gør et frivilligt stykke arbejde, derfor sætter du reglerne for samværet i overensstemmelse med Odder Håndbold’s målsætning.

 

 

 

 

Opvarmning

 • Lege mod bold
 • Lege til musik
 • Fangeleje
 • Småspil

 

Teknisk:

Der lægges stor vægt på boldbehandling

 • Kasteøvelser i bevægelse
 • Gribeøvelser i bevægelse
 • Skudtræning (hver spiller mange afslutninger, ingen lange rækker
 • Indledende fintetræning (lege hvor finter indgår, småspil med fokus på indgår)
 • Lege indeholdende faldteknik
 • Hopskud
 • Stregspil   
 • Forsvar: lege hvor forsvarsbevægelser indgår (indianerleg, trekantstagfat, bagvogn osv.)
 • Arbejde med taklinger og parader
 • Målmandsøvelser (mange skal have lov at prøve)

 

Taktisk:

 • Småspil
 • Grundprincipper i 6 - 0 forsvar (den enkeltes bevægelse)
 • 1. fase contra

 

Trænes på alle pladser:

 • Gode vaner

 

Fysisk:

 • Opvarmning og strækøvelser

 

 

Øvelsesdatabaser:

http://www.dragoerhb.dk/

http://www.dhf.dk/composite-3020.htm

http://www.dhf.dk/composite-18.htm

 

 

Andet:

 • Kende regelsæt
 • Lave næsten alt i leg og småspil
 • Vægt på teknisk træning

Udgangspunktet for indlæring i denne aldersgruppe er leg, småspil, øvelser med højt aktivitetsniveau og nye udfordringer

 

Socialt:

 • Indlære god optræden overfor med-/modspillere, dommere, trænere og holdledere
 • Alle spillere skal spille under kampe


Krav til en træner:

Overfor nuværende spillere skal du:

 • Vise interesse for alle og behandle dem som individualister
 • Vise tillid, åbenhed og ærlighed
 • Opdrage dem til gensidig respekt
 • Skabe et behageligt og trygt klima omkring holdet/afdelingen
 • Stille positive krav og udfordringer

Overfor nye spillere skal du:

 • Få dem til at føle sig velkomne
 • Præsentere dig selv og spillerne
 • Være opmærksom, måske endda give særbehandling de første gange
 • Fortælle om klubben og afdelingen
 • Sørge for information om indmeldelse via Klub Modulet

Overfor forældrene skal du:

 • Præsentere dig, så alle ved, hvem du er
 • Informere om holdet og afdelingen på et forældremøde
 • Informere om deres rolle ved kampe/træning
 • Inddrag dem gerne i arbejdet omkring holdet/afdelingen

Til træning skal du:

 • Være et godt eksempel, altid komme til tiden og overholde aftaler
 • Komme forberedt, omklædt og veloplagt
 • Give konstruktiv kritik og vejlede den enkelte spiller

Til kamp skal du:

 • Sørge for information om tidspunkt og kørsel
 • Sørge for, at alle praktiske ting er i orden
 • Respektere modstandere og dommere, husk du repræsenterer klubben
 • Vise engagement, glæde og sejrsvilje på sportslig vis
 • Lære spillere ydmyghed trods succes og tolerance overfor andre


Overfor klubben skal du:

 • Være loyal
 • Holde dig orienteret om de ting, der foregår
 • Kende klubbens målsætning og struktur
 • Lave god PR for klubben
 • Deltage i trænermøder der arrangeres af klubben
 • Bakke op om og deltage i alle fælles sociale arrangementer for ungdomsafdelingen