Børneattest

Hvorfor beder vi om børneattest?

For at skabe trygge rammer for mødet mellem medlemmer, trænere og frivillige i Odder Håndbold er det vigtigt, at vi indhenter børneattest på alle frivillige, som færdes blandt børn og unge under 15 år.
Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn.
Odder Håndbold, der beskæftiger sig med børn, har pligt til at indhente disse attester.

Der indhentes børneattest inden sæson start hvert år.

Trænere og frivillige som deltager i fx Håndboldskolen bliver der også indhenter børneattest på.