Kontingenter

Medlemsbetaling og kontingent

Regler for kontingent
I Odder Håndbold har klubbens bestyrelse vedtaget følgende regler for kontingent.

Opkrævning:
Kontingent indkræves en gang årligt via Holdsport.dk,  med betalingsfrist d. 1. oktober. For at være spilleberettiget fra 1. oktober, skal kontingent være indbetalt. Helårlig betaling kører som forsøgsordning i sæsonen 2020-2021.

Opstartsperiode:
Vi betragter de første tre træningspas som prøveperiode, hvor en spiller kan tjekke om håndbold er en sportsgren for vedkommende, og om man kan finde sig tilrette blandt holdkammeraterne. Herefter forventer vi at man melder sig ind i klubben og betaler kontingent.

Kampe:
Ingen spiller kan spille kamp for Odder Håndbold uden at være medlem af klubben og have betalt kontingent.

Skader:
Odder Håndbold tilbagebetaler ikke kontingent ved skader eller udmelding.

Indmeldelse og betaling:
Nye spillere skal indmeldes i holdsport. Bed jeres træner om at invitere jer  til holdet. 

I holdsport bliver betaling også opkrævet. 
Hvis man har et kort tilknyttet sin holdsportprofil sker opkrævning automatisk. 

Hvis ikke skal man gå ind under profilindstillinger, betalingsoverblik, hvorfra man kan betale.

Udmeldelse og udlevering af spillercertifikat:
Udmeldelse kan kun ske skriftligt eller via mail til klubbens kasserer på kasse.haandbold@gmail.com.
Spillercertifikat udleveres ved henvendelse til den ansvarlige træner, som skal rekvirere certifikatet hos klubbens turneringsansvarlige.
Spillercertifikat udleveres ikke hvis der er kontingentrestance.